Project Art. 52 Awr

Inhoud

In deze databank is alle belangrijke jurisprudentie inzake het leerstuk van de verwerping van de administratie/boekhouding opgenomen. De database bestaat uit 1.361 dossiers met 2.594 zaken vanaf 1921 tot en met 2023. Deze zaken zijn geanalyseerd en gekwalificeerd naar de soort gebreken. Op dit moment zijn 2.501 uitspraken direct raadpleegbaar op of via deze database. Daarvan zijn 1.693 uitspraken gekoppeld aan de jurisprudentiebase van de rechtspraak.nl. Daarnaast zijn 808 analoge uitspraken geanonimiseerd (als Pdf-bestand) opgenomen. De overige 93 uitspraken staan nog niet of als 'Onbekend' in de databank aangegeven en zullen naar verwachting op korte termijn ook raadpleegbaar zijn.

Via de zoekfunctie is het mogelijk om zaken per branchesoort en zaken op gebreken te selecteren. Er kunnen meerdere zoekcriteria worden toegevoegd, zodat zeer veel zoekcombinaties mogelijk zijn.

Tot 14 juli 1994 gold het leerstuk van de verwerping van de boekhouding (de zgn. klassieke methode). Door de invoering van het nieuwe art. 52 Awr op die datum is het leerstuk van de verwerping van de boekhouding uitgebreid tot het leerstuk van de verwerping van de administratie (de zgn. moderne methode). Deze databank bevat zowel jurisprudentie op basis van de klassieke, als de moderne methode.

Bij het gebruik van deze databank moet wel in het oog worden gehouden dat met ingang van 1 juli 2011 de wet-Dezentjé is ingegaan. Sindsdien kan het niet voldoen aan de administratieplicht zowel tijdens de procedure omtrent de rechtmatigheid van de informatiebeschikking, als ook tijdens de procedure over de hoogte van de aanslag een rol spelen. 

De samenstellers van deze databank geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de gegevens die op deze website raadpleegbaar zijn of die via deze website worden uitgewisseld.